Responsible Disclosure

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Indien u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: per ongeluk als onderdeel van het reguliere gebruik van de digitale omgeving, of bewust door te zoeken naar een zwakke plek in de beveiliging (met geautomatiseerde tools). Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk (of die van onze klanten) uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u

 • Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar nivo@idfocus.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die mogelijk onverhoopt zijn verkregen via het lek direct te wissen.
 • Maak geen gebruik van aanvallen op fysieke beveiliging, bruteforce-technieken, social engineering, phishing, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Geen schade aan te richten tijdens het onderzoeken van de gevonden kwetsbaarheid.
 • Uw onderzoek mag niet leiden tot onderbreking van onze online dienstverlening of het openbaar maken van vertrouwelijke gegevens.
 • Geen backdoor te plaatsen in een systeem. Ook niet om de kwetsbaarheid aan te tonen. Door het plaatsen van een backdoor in een systeem, wordt dat systeem nog onveiliger.
 • Geen systeemveranderingen aan te brengen.
 • Niet vaker dan nodig een systeem proberen binnen te dringen. Als het lukt om een systeem binnen te dringen, deel de toegang dan niet met anderen.

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50.
 • Beloningen worden alleen uitgekeerd aan inwoners van de EU / EER.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Vragen?

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over ons responsible disclosure beleid? Neem dan gerust contact op met nivo@idfocus.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Wij maken dankbaar gebruik van de voorbeeldtekst van Floor Terra responsibledisclosure.nl