Privacy op school

NIVO is een afgeschermd en beveiligd turn-key Identity Management oplossing voor scholen in het Voortgezet Onderwijs en faciliteert de digitale informatie-uitwisseling tussen de verschillende ICT systemen van een onderwijsinstelling. De Privacy Policy is hierop afgestemd en heeft als uitgangspunten vertrouwelijkheid en veiligheid.

Organisatie

NIVO is ontwikkeld door IDFocus b.v., opgericht in 2010 en gevestigd in Delft. Met een sterke focus op innovatieve ICT- en brancheoplossingen op het gebied van Identity en Access management levert IDFocus On Premise en software-as-a-service (SAAS) oplossingen en maatwerk voor (onder andere) het onderwijs.

Privacy op school: daar werken we samen aan

Goed omgaan met privacy in het onderwijs. Dat doe je niet alleen door afspraken op te schrijven, maar vooral ook door deze afspraken in de praktijk te brengen. De school heeft hierbij de regie. Deze is tenslotte verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. Het maken van goede afspraken met aanbieders van digitale producten en diensten hoort daarbij.

Scholen staan daar gelukkig niet alleen in. Aanbieders van digitale leermiddelen en van andere digitale producten die in de school worden gebruikt, helpen scholen deze verantwoordelijkheid vorm te geven. Dat doen ze door zich aan te melden als deelnemer aan het privacy convenant en de afspraken uit het convenant toe te passen. IDFocus is deelnemer van het privacy convenant en past deze toe. Kijk hier voor de lijst met deelnemers aan het privacy convenant.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy

De leden van de PO-Raad, VO-raad, GEU, KBb-E en VDOD hebben ingestemd met versie 3.0 van het convenant. Het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) naar de onderwijspraktijk. Het bevat afspraken over het omgaan met persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen en toetsen. Dankzij het convenant weten scholen en aanbieders wat ze over en weer van elkaar mogen verwachten, zijn de afspraken werkbaar in de praktijk en heeft iedereen dezelfde gemeenschappelijke uitleg bij deze afspraken.

Verwerkersovereenkomst met IDFocus b.v.

Uit de wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgt dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met hun leveranciers. De model verwerkersovereenkomst bij het convenant is opgesteld om de afspraken tussen scholen en leveranciers vast te leggen. Leveranciers en distributeurs die het privacy convenant hebben ondertekend nemen zelf het initiatief om een verwerkersovereenkomst in overeenstemming met het model aan de scholen voor te leggen. Scholen kunnen op deze website controleren of een leverancier het convenant heeft ondertekend.

Hier vindt u:

Kennisgeving, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

IDFocus verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van scholen. Dit betekent dat niet IDFocus, maar de school bepaalt welk soort gegevens er verwerkt wordt, voor welk doel dat gebeurt en of er bepaalde gegevens verstrekt mogen worden aan derden.

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen’ moeten scholen (ouders van) leerlingen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen en NIVO. Betrokkenen kunnen via de school gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de school.

Verwerking van gegevens van ICT-coördinatoren van scholen

Voor de NIVO dienst treedt IDFocus b.v. in opdracht van een school op als verwerker.

IDFocus b.v. verwerkt daarnaast persoonsgegevens van afgevaardigden (ICT-coördinatoren) van scholen voor relatiebeheer. Daardoor kan IDFocus b.v. deze afgevaardigden zelfstandig informeren over de ontwikkelingen van NIVO, wijzigingen in dienstverlening, wijzigingen in dienstverleningsvoorwaarden en wijzigingen op de website van NIVO.

Vragen?

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot NIVO? Neem dan gerust contact op met privacy@idfocus.nl. Wij zullen uw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.